Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και
Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΙ(ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)
Πρόγραμμα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα
Αγωγής Υγείας(2.4.3) (2001-2005)

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Γ΄
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» :

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΒΟΥ, ΑΓΧΟΥΣ, ΠΑΝΙΚΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Σ4902/33Β/2004)

Το πρόγραμμα «Αντιμετώπιση άγχους – φόβου – πανικού, έκτακτες καταστάσεις» κατά το σχολικό έτος 2003 – 2004 εξελίχθηκε σε 10 σχολικές μονάδες συνολικά. Συμμετείχαν 12 καθηγητές και 177 μαθητές.

Στόχος του προγράμματος υπήρξε η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς και η καλλιέργεια της ετοιμότητάς τους με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση έκτακτων αγχογόνων καταστάσεων.

Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού χρησιμοποιήθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές – συντονιστές μέθοδοι ενεργητικής μάθησης όπως βιωματικές ασκήσεις, ομαδικές δράσεις, καλλιτεχνική δημιουργία, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις ελεύθερου συνειρμού, διερεύνηση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι καθηγητές άντλησαν το υλικό που αξιοποίησαν κατά κύριο λόγο από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στηρίζομαι στα πόδια μου» και επεξεργάστηκαν με τις ομάδες τους τις ενότητες εκείνες που ανταποκρίνονται στον άμεσο στόχο του προγράμματος.

Τα προγράμματα πλαισιώθηκαν με εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν από κοινού οι σχολικές μονάδες κατά το διήμερο 29 και 30 Μαρτίου 2004 , όπου οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες – δημιουργίες που προέκυψαν από την ομαδική δράση κατά την εξέλιξη του προγράμματος.

Ο ρόλος του καθηγητή – συντονιστή σε πολλά σημεία διαφορετικός από το ρόλο του καθηγητή – διδάσκοντα υπήρξε για όλους δύσκολος. Αναγκαία κρίθηκε η επιμόρφωση και η στήριξη των συντονιστών για την διευκόλυνση του έργου τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οργανώθηκε σεμινάριο Αγωγής Υγείας με επιμορφωτή τον ψυχίατρο κο. Π. Γεωργάκα κατά το διήμερο 7 και 8 Μαϊου 2004 με θέμα:

1. Ο ρόλος του θέσει παιδαγωγού στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του μαθητή.
2. Ασκήσεις ενίσχυσης της συναισθηματικής συνοχής και της εκφραστικότητας.
3. Η γνωριμία του σώματος.

Επίσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπήρχε η δυνατότητα για τους καθηγητές – συντονιστές να συμμετέχουν σε ομάδα στήριξης που λειτουργούσε κάθε 15 μέρες στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Χανίων. Αυτή η δυνατότητα από άλλους καθηγητές αξιοποιήθηκε και από άλλους όχι.

Στα πλαίσια της ουσιαστικής και διαρκούς ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιλαμβάνεται και η αγορά για κάθε σχολική μονάδα του προγράμματος συγγραμμάτων αντίστοιχης με το πρόγραμμα θεματολογίας.

Η λειτουργία του προγράμματος οργανώθηκε με βάση την συμμετοχική – συνεργατική δράση όλων των συμμετεχόντων. Οι μαθητές ανέπτυξαν την αυτοεκτίμηση, τον αυτοέλεγχό τους αναγνώρισαν την αξία της συνεργασίας και της συμμετοχικότητας και αξιοποίησαν την ελεύθερη έκφραση και την φαντασία τους. Οι εκπαιδευτικοί είχαν την εμπειρία μιας μορφής δράσης μαθητοκεντρικής που ουσιαστικά διαφοροποιεί προς το καλύτερο τις σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών και καλλιεργεί ενδιαφέροντα που εξαιρεί το παραδοσιακό σχολείο. Οι σχολικές μονάδες επωφελήθηκαν διότι διεύρυναν την παιδαγωγική τους φυσιογνωμία με δράσεις που εντάσσουν το σχολείο στο ζωντανό κοινωνικό οργανισμό.

Για την βελτίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων κρίνονται αναγκαία (από μαθητές και καθηγητές):

1. Η ένταξή τους στη δομή του αναλυτικού προγράμματος στα πλαίσια μιας διαφορετικής φιλοσοφίας για τη λειτουργία του σχολείου.
2. Η συχνότερη επιμόρφωση των καθηγητών – συντονιστών.
3. Η συνεχής ενημέρωση των σχολικών μονάδων για τα αποτελέσματα αντίστοιχων δράσεων.

Χανιά, 14/06/2004
Καλαϊτζάκη Μαρία